Inicio > Autores > Ricard Meneu, Vicente Ortún i Rosa Urbanos
Author avatar

Ricard Meneu, Vicente Ortún i Rosa Urbanos

Ricard Meneu és llicenciat en Medicina per la Universitat de València, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària (Universitat d’Alacant) i doctor en Economia (Universitat de València). És vicepresident de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud i investigador afiliat al CRES-UPF.
Vicente Ortún és catedràtic emèrit en servei actiu d’Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investigador principal del CRES-UPF. Delegat de la UPF al TecnoCampus i membre dels consells rectors del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i de la UPF. Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari.
https://www.upf.edu/web/vicente-ortun
Rosa Urbanos és catedràtica d’Economia Aplicada a la Universidad Complutense (UCM). Va ser directora de l’Observatori del Sistema Nacional de Salut (2003-2004), assessora en el gabinet de la ministra de Sanitat (2004-2007) i directora general de Cooperació Autonòmica en el Ministeri d’Administracions Públiques (2007-2008). Actualment forma part del Consell Assessor de Sanitat, és membre de l’Equip de Planificació i Coordinació per a l’Avaluació de l’Acompliment del Sistema Nacional de Salut davant la pandèmia de la COVID-19, i presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Libros de Ricard Meneu, Vicente Ortún i Rosa Urbanos

  • La sanidad en la encrucijada post-COVID | Ricard Meneu, Vicente Ortún i Rosa Urbanos

    La sanidad en la encrucijada post-COVID

    Financiamiento, organización y gestión. Este libro responde a un encargo del Cercle de la Salut y tiene como objetivo conocer a fondo la financiación, la organización y la gestión de una sanidad que, en un mundo desarrollado, se encuentra claramente en una encrucijada postpandemia, centrando el análisis en el sistema sanitario español y recogiendo las peculiaridades catalanas, para dibujar –a partir de las mejores pruebas disponibles– las políticas graduales que tienen que consolidar nuestro estado del bienestar, evitando la reciente deriva hacia el sistema benéfico privado del cual provenimos. Vicente Ortún, cofundador del CRES y catedrático emérito contratado de Economía y Empresa de la UPF, Rosa Urbanos, catedrática de Economía Aplicada en la Complutense de Madrid, y Ricard Meneu, vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud de València, una vez analizada la evolución reciente del Sistema Nacional de Salud (SNS) en Cataluña y España, fundamentan académicamente el rediseño institucional en las dimensiones de gobernanza, financiación, planificación, compra y gestión de la utilización, cartera de servicios, orientación hacia la atención primaria y competencia por comparación en calidad y resultados. Cada uno de los seis capítulos (los dos últimos dedicados a recursos humanos y atención a la ciudadanía) incluye un resumen al final y compilación, en recuadros, de diferentes casos.

  • La sanitat a la cruïlla post-COVID

    Finançament, organització i gestió. La sanitat a la cruïlla post-COVID respon a un encàrrec del Cercle de Salut i té com a objectiu conèixer a fons el finançament, l’organització i la gestió d’una sanitat que, al món desenvolupat, es troba clarament en una cruïlla postpandèmia, centrant l’anàlisi en el sistema sanitari espanyol i recollint les peculiaritats catalanes, per dibuixar –a partir de les millors proves disponibles– les polítiques graduals que han de consolidar el nostre estat del benestar, tot evitant la recent deriva cap al sistema beneficoprivat del qual provenim. Vicente Ortún, cofundador del CRES i catedràtic emèrit contractat d’Economia i Empresa de la UPF, Rosa Urbanos, catedràtica d’Economia Aplicada a la Complutense de Madrid, i Ricard Meneu, vicepresident de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud de València, un cop analitzada l’evolució recent del Sistema Nacional de Salut (SNS) a Catalunya i Espanya, fonamenten acadèmicament el redisseny institucional en les dimensions de governança, finançament, planificació, compra i gestió de la utilització, cartera de serveis, orientació vers l’atenció primària i competència per comparació en qualitat i resultats. Cadascun dels sis capítols (els dos últims dedicats a recursos humans i atenció a la ciutadania) inclou un resum al final i recull, en requadres, diferents casos. El Cercle de Salut és una associació creada l’any 2017 per promoure el debat i la millora del model sanitari català. El Cercle impulsa el diàleg, elabora estudis i opina públicament sobre qüestions de política sanitària catalana. El seu objectiu és contribuir a perfeccionar i actualitzar el model sanitari català que es va construir els anys 80 del segle passat, quan la Generalitat de Catalunya va assumir la gestió de la sanitat pública. El model sanitari català es basa en un finançament públic provinent dels impostos, una cobertura universal i una provisió de serveis mixta. Aquest model condensa els esforços per promoure l’assistència sanitària que la societat catalana, sense suport estatal, ha anat construint en els darrers segles.

    15,00  Comprar