Inicio > Autores > Oriol López Villena
Author avatar

Oriol López Villena

Oriol López Villena es economista, asesor fiscal y auditor de cuentas. Ha ejercido durante más de 23 años como asesor de empresas y ha sido nombrado como uno de los 70 asesores más inspiradores del mundo (el único de España). 
 
Oriol López Villena és economista, assessor fiscal i auditor de comptes. Ha exercit durant més de 23 anys com a assessor d’empreses i ha estat nomenat com un dels 70 assessors més inspiradors del món (l’únic d’Espanya).

Libros de Oriol López Villena

 • Creix i prospera

  Sigues proactiu: aposta per l’estratègia, el talent i l’acció El creixement és una de les mostres més clares de l’èxit d’una organització i les empreses «gasela» són aquelles que aconsegueixen unes altes cotes de creixement sostingut al llarg dels anys. Aquestes empreses generen molta més ocupació que la resta i proporcionen uns rendiments elevats als seus accionistes. Els principals factors que expliquen el seu èxit són l’obtenció d’uns avantatges competitius basats en l’aposta pels recursos humans, la innovació, la internacionalització, l’excel·lència en els processos i una política financera conservadora, entre d’altres. Oriol López porta al terreny de joc aquests comportaments que les fan especials, perquè qualsevol empresa pugui accelerar el seu creixement i convertir-se en «gasela», de la mà de factors com l’estratègia, el talent, les finances, la innovació, les operacions, el màrqueting o la successió, entre d’altres. Tant per als que dirigeixen un negoci petit com per als que estan en una fase de creixement sostingut, aquest llibre mostra quins són els propers passos a donar, ja siguin dirigits a augmentar la facturació o a fer el negoci menys depenent de l’emprenedor i, per tant, més valuós i preparat per al creixement exponencial i la successió.

  18,95  Comprar
 • Crece y prospera

  Sé proactivo: Apuesta por la estrategia, el talento y la acción El crecimiento es una de las muestras más claras del éxito de una organización y las empresas «gacela» son aquellas que consiguen unas altas cotas de crecimiento sostenido a lo largo de los años. Estas empresas generan mucho más empleo que el resto y proporcionan unos rendimientos elevados a sus accionistas. Los principales factores que explican su éxito son la obtención de unas ventajas competitivas basadas en la apuesta por los recursos humanos, la innovación, la internacionalización, la excelencia en los procesos y una política financiera conservadora, entre otros. Oriol López lleva al terreno de juego estos comportamientos que las hacen especiales, para que cualquier empresa pueda acelerar su crecimiento y convertirse en «gacela», de la mano de factores como la estrategia, el talento, las finanzas, la innovación, las operaciones, el marketing o la sucesión, entre otros. Tanto para quienes dirigen un negocio pequeño como para los que están en una fase de crecimiento sostenido, este libro muestra cuáles son los próximos pasos a dar, ya sean dirigidos a aumentar la facturación o a hacer el negocio menos dependiente del emprendedor y, por tanto, más valioso y preparado para el crecimiento exponencial y la sucesión.

  18,95  Comprar
 • El empresario proactivo

  Mejora tus resultados ayudando a tus clientes. Tus beneficios se dispararán si la satisfacción de tus clientes también lo hace Durante años, todas las empresas se han planteado el mismo reto: ganar clientes. Se trata de un reto compartido en el mundo de los negocios, pero los profesionales tienden a enfocarlo desde una perspectiva errónea: vender para ayudar con un determinado producto o servicio en lugar de ayudar primero para generar una venta después. Bajo este cambio de orden se esconde el secreto del marketing que busca escapar de clásicos errores como tener un cliente mal asesorado, tener una mala definición de lo que se vende y crear una estrategia de venta equivocada. Este libro explica cómo resolver estos tres aspectos para consolidar el objetivo de mejorar los resultados y la calidad de vida del profesional, poniendo la ayuda (y no la venta) por delante de toda la estrategia. Aportar valor desde el principio hará que aumenten los beneficios.

  16,95  Comprar
 • L’empresari proactiu

  Millora els teus resultats ajudant als teus clients. Els teus beneficis es dispararan si la satisfacció dels teus clients també ho fa Durant anys, totes les empreses s’han plantejat el mateix repte: guanyar clients. Es tracta d’un repte compartit en el món dels negocis, però els professionals tendeixen a tractar-lo des d’una perspectiva errònia: vendre per tal d’ajudar amb un determinat producte o servei abans d’ajudar primer per generar una venta després. Sota aquest canvi d’ordre s’amaga el secret del màrqueting que busca escapar de clàssics errors com tenir un client mal enfocat, tenir una mala definició del que es ven i crear una estratègia de venda equivocada. Aquest llibre explica com resoldre aquests tres aspectes per consolidar l’objectiu de millorar els resultats i la qualitat de vida del professional, posant l’ajuda (i no la venda) per davant de tota l’estratègia. Aportar valor des del principi farà que augmentin els beneficis. 

  16,95  Comprar