Inicio > Autores > María Jesús Blasco
Author avatar

María Jesús Blasco

Maria Jesús Blasco es Licenciada en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la URL. 

Libros de María Jesús Blasco

  • Guia per l’autoavaluació d’empreses

    Claus per millorar el teu negoci. Una metodologia pràctica per efectuar una avaluació de l'empresa i detectar els factors clau amb els que es puguin millorar els resultats de qualsevol negoci. El llibre fonamenta la necessitat de disposar d'una visió estratègica del negoci per a qualsevol persona vinculada a una organització. És una guia que proporciona les claus per realitzar un autodiagnòstic que permeti a qualsevol empresa obtenir una anàlisi de la seva situació. D'aquesta forma, proporciona pautes per poder avaluar el funcionament de l'empresa amb una perspectiva àmplia, ofereix una visió global de totes les àrees de l'empresa i facilita l'anticipació de la identificació de problemes per millorar els resultats. Un complet repàs dels conceptes bàsics de gestió empresarial. Inclou un llistat de 65 preguntes i respostes que faciliten la reflexió sobre els conceptes empresarials i de gestió i la seva aplicació pràctica.

    14,85  Comprar
  • Guía para la autoevaluación de empresas

    Claves para mejorar tu negocio. Una metodología práctica para efectuar una autoevaluación de la empresa y detectar los factores clave con los que se puedan mejorar los resultados de cualquier negocio. El libro fundamenta la necesidad de disponer de una visión estratégica del negocio para cualquier persona vinculada a una organización, así como vincularlo con las herramientas existentes de control de gestión utilizadas en las empresas de mayor dimensión. Proporciona las claves para realizar un auto diagnóstico que permita a cualquier empresa obtener un análisis de su situación empresarial. Facilita la anticipación de la identificación de problemas para mejorar los resultados del negocio, proporciona las pautas para poder evaluar el funcionamiento de la empresa con una perspectiva amplia y ofrece una visión global de todas las áreas de la empresa. Un completo repaso de los conceptos básicos de gestión empresarial. Incluye un listado de 65 preguntas y respuestas que facilitan la reflexión sobre los conceptos empresariales y de gestión y su aplicación práctica.

    14,85  Comprar