Inicio > Autores > Shaun Rusk
Author avatar

Shaun Rusk

Shaun Rusk fue director de Economía de una de las mejores escuelas públicas del Reino Unido, situada en los frondosos suburbios de Twickenham, en el suroeste de Londres. Exparacaidista, periodista deportivo y fanático del rugby, ahora vive en el hermoso pueblo de Nether Compton (en Dorset) con su pareja, Janet.

Libros de Shaun Rusk

  • El petit llibre de l’economia

    Un recorregut essencial pel món de l'economia. El petit llibre de l'economia és un breu manual que t'ajudarà a esvair tots els teus dubtes i confusions sobre l'economia, i més en un món en què cada dia tot sembla tornar-se més car (i sense que la majoria de nosaltres ens tornem més rics). Si creus que ha arribat l'hora d'aprendre com funciona la inflació, què provoca les recessions i per què el mercat de valors és tan impredictible, no busquis més. El petit llibre de l'economia et posarà al dia sobre els conceptes bàsics de la microeconomia i de la macroeconomia i desmitificarà el món dels impostos, el comerç, les inversions i les finances, en un llenguatge senzill i amb exemples fàcils d'entendre. En aquest petit gran llibre trobaràs informació relacionada amb tots els termes, conceptes i teories essencials que necessites saber per comprendre el capitalisme i els mercats moderns. I també obtindràs resposta a preguntes com: Pot la inflació ser una cosa bona?, com funciona l'oferta i la demanda?, la immigració és bona per a l'economia?, com es pot prevenir una altra crisi financera global?, què és el PIB i quines són les alternatives?, o per què no podem simplement imprimir més diners? «La microeconomia examina els aspectes més petits de l’economia i estudia les decisions que prenen les persones i les empreses en relació amb l’assignació de recursos escassos, així com la manera en què això afecta els preus dels béns i els serveis. La macroeconomia és l’estudi de les economies en el seu conjunt. És la part de l’economia que s’ocupa dels factors econòmics generals o a gran escala i de com interactuen en les economies.» Col.lecció el petit llibre de... Compra y descarga el libro “El petit llibre de l'economia” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

    14,96  Comprar
  • El pequeño libro de la economía

    Un recorrido esencial por el mundo de la economía. El pequeño libro de la economía es un breve manual que te ayudará a despejar todas tus dudas y confusiones sobre la economía, y más en un mundo en el que cada día todo parece volverse más caro (y sin que la mayoría de nosotros nos volvamos más ricos). Si crees que ha llegado la hora de aprender cómo funciona la inflación, qué provoca las recesiones y por qué el mercado de valores es tan impredecible, no busques más. El pequeño libro de la economía te pondrá al día sobre los conceptos básicos de la microeconomía y de la macroeconomía y desmitificará el mundo de los impuestos, el comercio, las inversiones y las finanzas, en un lenguaje sencillo y con ejemplos fáciles de entender. En este pequeño gran libro hallarás información relacionada con todos los términos, conceptos y teorías esenciales que necesitas saber para comprender el capitalismo y los mercados modernos. Y también obtendrás respuesta a preguntas como: ¿Puede la inflación ser algo bueno?, ¿cómo funciona la oferta y la demanda?, ¿la inmigración es buena para la economía?, ¿cómo se puede prevenir otra crisis financiera global?, ¿qué es el PIB y cuáles son las alternativas?, o ¿por qué no podemos simplemente imprimir más dinero? «La microeconomía examina los aspectos más pequeños de la economía y estudia las decisiones que toman las personas y las empresas en relación con la asignación de recursos escasos y cómo esto afecta a los precios de los bienes y los servicios. La macroeconomía es el estudio de las economías en su conjunto. Es la parte de la economía que se ocupa de los factores económicos generales o a gran escala y de cómo interactúan en las economías.» Colección pequeño libro de... Compra y descarga el libro “El pequeño libro de la economía” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

    14,94  Comprar