Inicio > Autores > Ramon Bastida · Jasmina Berbegal · Joaquim Cas- tañer · Blai Collado · M. Dolors Gil · Nina Magomedova · Alba Manresa · Mercè Martin · Marta Mas · Víctor Moliner · Yannis Pierrakis · Neus Vila.
Author avatar

Ramon Bastida · Jasmina Berbegal · Joaquim Cas- tañer · Blai Collado · M. Dolors Gil · Nina Magomedova · Alba Manresa · Mercè Martin · Marta Mas · Víctor Moliner · Yannis Pierrakis · Neus Vila.

Marta Mas i Machuca és llicenciada amb Premi Extraordinari en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Navarra i doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya (Cum Laude). En l’actualitat és la degana de la facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Internacional de Catalunya. Ha participat des del curs 2017/2018 al programa ARACOOP, promovent formació i divulgació de l’economia social i cooperativa. Dins de l’àmbit docent, ha introduït metodologies docents innovadores. Ha participat també en diferents projectes de recerca dins de l’àmbit de l’economia i innovació social. Recentment, l’atorgat per la Fundació Roca Gales i ACCID. També és membre i representant de la seva universitat del Yunus Social Business Centre (YSBC).
Ha publicat diversos articles en revistes acadèmiques d’alt impacte i participat en congressos tant a nivell nacional com internacional.

Ramon Bastida i Vialcanet és doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment, és professor a temps complet de l’àrea de Comptabilitat i Finances a la UPF Barcelona School of Management. També és professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Les seves principals línies d’investigació se centren en la millora de la informació financera i la gestió de les empreses de l’economia social, i de les noves organitzacions sorgides al voltant de l’economia col·laborativa. Ha publicat articles en revistes científiques indexades a nivell nacional i internacional, ha participat en la publicació de diversos llibres i en diversos projectes de recerca amb finançament relacionats amb les seves àrees de recerca. També ha realitzat estades de recerca internacionals a les Universitats de Montpeller i Liège.

Libros de Ramon Bastida · Jasmina Berbegal · Joaquim Cas- tañer · Blai Collado · M. Dolors Gil · Nina Magomedova · Alba Manresa · Mercè Martin · Marta Mas · Víctor Moliner · Yannis Pierrakis · Neus Vila.

  • Creació i gestió d’empreses socials | Ramon Bastida · Jasmina Berbegal · Joaquim Cas- tañer · Blai Collado · M. Dolors Gil · Nina Magomedova · Alba Manresa · Mercè Martin · Marta Mas · Víctor Moliner · Yannis Pierrakis · Neus Vila. | Economia, Libros de empresa y negocios

    Creació i gestió d’empreses socials

    En aquest llibre s’analitzen els aspectes més rellevants de la creació i gestió d’empreses de l'economia social. El llibre ha estat dissenyat amb un doble objectiu. Des d'un punt de vista teòric, presenta els conceptes i tècniques que poden utilitzar-se per crear, gestionar i finançar empreses de l'economia social. D'altra banda, des d'un punt de vista pràctic, pretén il·lustrar amb casos d'estudi i exercicis la realitat d'aquest tipus d'empreses, molt arrelades al nostre territori. Tots els capítols inclouen un cas d'estudi o exercici resolt i diverses preguntes d'autoavaluació per comprovar que s’han entès els conceptes inclosos en el capítol. El llibre consta de vuit capítols. El primer versa sobre els conceptes fonamentals de la creació i gestió d'empreses socials. A continuació, en el segon capítol es presenten els diferents models de negoci com a pont entre les necessitats socials i les oportunitats de negoci. En el tercer capítol es descriuen les metodologies i eines per mesurar l'impacte social. El quart es centra en el règim intern i l'organització de les empreses socials. A continuació, en el cinquè capítol s’explica com és la gestió de la diversitat en aquest tipus d’empreses. En el següent es descriuen les principals estratègies de màrqueting i comunicació. El setè capítol es centra en el procés de planificació econòmico-financera. I finalment, en l'últim capítol es presenten metodologies d'avaluació d'inversions i finançament d’empreses de l'economia social.