Inicio > Autores > Rachel Poulton
Author avatar

Rachel Poulton

Rachel Poulton es escritora, fotógrafa y profesora de arte y filosofía. Escribe sobre filosofía y música y le encanta explorar los misterios de la vida. Vive en West Sussex (Inglaterra) con sus dos hijos, siempre curiosos y llenos de sorpresas.

Libros de Rachel Poulton

  • El petit llibre de la filosofia

    Descobreix els principals pensadors de la filosofia i les seves teories clau. Si vols conèixer l’essència dels principals pensadors i teories filosòfiques de la història de la humanitat, el petit llibre de la filosofia et prepara per al recorregut llampec que ofereix aquest fascinant i breu llibre. De Marc Aureli a Sartre, de Confuci a Kant, de Mary Wollstonecraft a Simone de Beauvoir, coneixeràs teories filosòfiques tan diferents i interessants com l’estoïcisme, l’idealisme o l’existencialisme. I molt més! Amb aquesta guia introductòria coneixeràs temes com: • Els primers filòsofs grecs i els «tres grans»: Sòcrates, Plató i Aristòtil. • Escoles clau de filosofia de tot el món, des de la filosofia antiga fins a l’actualitat, i el seu impacte en la vida moderna. • Informació sobre les principals preguntes que els filòsofs han explorat al llarg dels temps: Qui soc jo? Quin és el significat de la vida? Tinc lliure albir? • Aplicacions pràctiques de les teories de Descartes, Marx, Nietzsche i molts més. En grec antic, philosophia significa, literalment, ‘amor per la saviesa’. La filosofia és una recerca de saviesa i coneixement, i el seu objectiu no és altre que explorar les grans preguntes de la vida per ajudar-nos a resoldre-les i per ensenyar-nos a viure una vida millor. En el món de fake news en què vivim, embarcar-se en la recerca de la veritat no podria ser més important. Rachel Poulton és escriptora, fotògrafa i professora d’Art i Filosofia. Escriu sobre filosofia i música i li encanta explorar els misteris de la vida. Viu a West Sussex (Anglaterra) amb els seus dos fills, sempre curiosos i plens de sorpreses. Amb el suport del Departament de Cultura Compra y descarga el libro “El petit llibre de la filosofia” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

    16,95  Comprar
  • El pequeño libro de la filosofía

    Descubre a los principales pensadores de la filosofía y sus teorías clave. En el pequeño libro de la filosofía podrás conocer la esencia de los principales pensadores y teorías filosóficas de la historia de la humanidad, prepárate para el recorrido relámpago que te ofrece este fascinante y breve libro. De Marco Aurelio a Sartre, de Confucio a Kant, de Mary Wollstonecraft a Simone de Beauvoir, conocerás teorías filosóficas tan distintas e interesantes como el estoicismo, el idealismo o el existencialismo. ¡Y mucho más! Con esta guía introductoria de Rachel Poulton  conocerás temas como: • Los primeros filósofos griegos y los «tres grandes»: Sócrates, Platón y Aristóteles • Escuelas clave de filosofía de todo el mundo, desde la filosofía antigua hasta la actualidad, y su impacto en la vida moderna. • Información sobre las principales preguntas que los filósofos han explorado a lo largo de los tiempos: ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Tengo libre albedrío?, aplicaciones prácticas de las teorías de Descartes, Marx, Nietzsche y muchos más. En griego antiguo, philosophia significa, literalmente, «amor por la sabiduría». La filosofía es una búsqueda de sabiduría y conocimiento, y su objetivo no es otro que explorar las grandes preguntas de la vida para ayudarnos a resolverlas y para enseñarnos a vivir una vida mejor. En el mundo de fake news en el que vivimos, embarcarse en la búsqueda de la verdad no podría ser más importante. Rachel Poulton es escritora, fotógrafa y profesora de arte y filosofía. Escribe sobre filosofía y música y le encanta explorar los misterios de la vida. Vive en West Sussex (Inglaterra) con sus dos hijos, siempre curiosos y llenos de sorpresas. Compra y descarga el libro “El pequeño libro de la filosofía” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

    16,95  Comprar