Author avatar
Marc Casanova Roca

Marc Casanova i Roca és graduat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Investigador del
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) d’aquesta mateixa universitat desde l’any 2017, actualment cursa un màster en Policy Economics a la Erasmus Universiteit de Rotterdam (Holanda).