Inicio > Autores > Enric Valls Giménez
Author avatar

Enric Valls Giménez

Enric Valls és nascut a Reus. Estudià a la Universitat de Barcelona les carreres d’Història Moderna i Contemporània i de Psicologia, obtenint els títols de llicenciat i de doctor, respectivament. La seva tesi doctoral portà com a títol Ensenyança i aprenentatge dels continguts procedimentals. Una proposta referida a l’àmbit de la història, i sovint els seus treballs han tingut com a àmbit d’aplicació les matèries de ciències socials i, particularment, de la història. Ha estat professor de la Universitat Rovira i Virgili, dedicant-se preferentment a la formació de docents en el camp de la psicologia de l’educació, i també ha estat consultor de la Universitat Oberta de Catalunya en matèries de psicopedagogia. Ha publicat diversos llibres, capítols, articles, ressenyes i altres, i ha col·laborat amb les administracions educatives, la majoria de vegades a l’entorn de temes relacionats amb l’aprenentatge, l’ensenyança i l’avaluació de continguts dels currículums escolars.

Libros de Enric Valls Giménez

  • Apunts demográfics i biogràfics de la població de Castellvell del Camp entre 1658 i 1737 a partir dels llibres sagramentals

    Rodalia de Reus. A partir de la informació registrada en els llibres sagramentals de la parròquia de Castellvell del Camp —a uns dos quilòmetres de Reus—, l’autor aborda qüestions diverses referides a la fecunditat, la nupcialitat, la mortalitat o la migració com a variables rellevants per explicar l’estructura i els canvis de la població haguts en un període singular, caracteritzat, precisament, pel redreçament demogràfic general. S’hi presenten recomptes i consideracions, entre d’altres, del nombre de fills per família, els primsenyats, les bessonades, els matrimonis mixtos, els llocs de procedència dels contraents forans, les causes de defunció, les edats de la gent al casament o els anys de vida. Les taules i gràfics amb què es representen les dades demogràfiques es complementen amb apunts biogràfics sobre les persones a les quals es refereixen. Es fa un retrat més detallat dels veïns de Castellvell amb un ofici acreditat: ferrers, rajolers i terrissaires, mestres de minyons, calciners, forners i flequers, i pastors de ramats. Compra y descarga el libro “Apunts demográfics i biogràfics de la població de Castellvell del Camp entre 1658 i 1737 a partir dels llibres sagramentals” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

    22,00  Comprar