Inicio > Autores > Dave Kansas
Author avatar

Dave Kansas

Dave Kansas es editor de la sección “Dinero e Inversiones” de The Wall Street Journal.

Libros de Dave Kansas

  • Menjàvom del que tenívom

    Vivències i receptes de les padrines de Cardós. Menjàvom del que tenívom. Vivències i receptes de les padrines de Cardós podríem considerar que és en si mateix com una tupina, un recipient omplert de records, coneixement i receptes que ens conviden a seure a taula o a la vora del foc, o fins i tot a plantar-nos davant dels fogons per reviure unes maneres de fer. Al mateix temps, vol ser un homenatge a les veïnes, mestresses, filles, germanes, mares, padrines i repadrines, que han mantingut lo foc viu de les llars de tots els pobles que es troben entre el Forat de Cardós i el Port de Tavascan, i de Lo Calbo al Pla de Nequa. Les dones han estat el pilar de les cases en tant que han estat les encarregades de realitzar i sostenir les tasques imprescindibles per a la producció d’aliments i la reproducció en una economia tradicional basada en l’autosuficiència. L’hort, la cuina, la bugada, la cura i una part important de la feina al camp l’han dut a terme històricament les dones i, paradoxalment, dites tasques i coneixements associats han estat sovint poc valorats i visibilitzats. Per tal de poder entendre la vida de les dones en el passat en el context social i cultural de la vall de Cardós, recuperar el coneixement tradicional i posar en valor la saviesa i existència de les avui padrines, s’han realitzat 19 entrevistes a totes aquelles dones que han volgut participar en el projecte i que tenen vivències de l’estil de vida a la vall de Cardós des dels anys 30-40 fins a l’actualitat. Compra y descarga el libro “Menjàvom del que tenívom” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

    18,95  Comprar
  • Guía completa para invertir mejor su dinero

    Descubra las claves de los mercados financieros y de las inversiones. Descubra las claves de los mercados financieros y de las inversiones de la mano de esta guía editada  por THE WALL STREET JOURNAL. Publicado originariamente por The Wall Street Journal, este libro le ayudará a entender cómo funcionan las finanzas personales. Es una asignatura pendiente para muchas personas. A lo largo de nuestra vida, necesitamos invertir, gestionar los ahorros o planificar la jubilación. En este libro, se explica cómo funcionan: la economía y todo lo relacionado con el dinero, las inversiones en acciones, obligaciones, fondos de inversión, planes de jubilación, las acciones, los futuros y otras formas de inversión no tradicional. Editado originalmente en inglés por el prestigioso periódico financiero The Wall Street Journal. Incluye un glosario que ayuda a entender mejor el mundo de las finanzas.

    16,85  Comprar