Inicio > Autores > Manuel Félix González Fraile
Author avatar

Manuel Félix González Fraile

Manuel Félix González Fraile. Sotsinspector. Va ingressar al Cos de Mossos d’Esquadra el 1989 (3a promoció). Va ser destinat com a agent al Centre
Penitenciari Quatre Camins (1990-1992). Com a agent i caporal, a l’Àrea de Salut Pública de la Divisió de Serveis Especials (1992-1995). Caporal Cap del Grup d’Investigació de l’ABP Ripollès (1995-1996). Sergent Cap del Grup d’Investigació de l’ABP Selva Litoral (1997-2000). Sergent Cap de torn regional de la Regió Policial de Girona (2000-2001). Sotsinspector Cap de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona –ARRORPGI– (2001-2006). Sotsinspector Cap de torn operatiu de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona –COMTAL 5 RPMB– (2006-2012). Sotsinspector Cap del Grup del Servei Històric del Cos de Mossos d’Esquadra (2012-2023). Actualment està destinat en la Divisió de Relacions Institucionals (CGRIPM). Ha realitzat el Curs d’Expert Universitari en Història Militar de l’Institut General Gutiérrez Mellado / Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Ha realitzat nombrosos estudis que han estat publicats sobre la història del Cos de Mossos d’Esquadra. Ha realitzat diversos cursos i seminaris de la Drug Enforcement Administration (DEA) del Departament de Justícia dels Estats Units, entre ells el de DEA Operational Surveillance Techniques. Així mateix, ha realitzat el Curs Internacional d’Alta Especialització per a les Forces de la Policia programat per l’Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieur (IHESI) del Ministeri de l’Interior de la República Francesa. Ha estat distingit amb la Medalla al Mèrit Policial de la Generalitat de Catalunya amb distintiu de bronze. Així mateix, ha rebut pel treball desenvolupat com a membre del Cos de Mossos d’Esquadra una felicitació pública individual de la International Military Police de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic
Nord (NATO-OTAN) i una altra dels Serveis de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (UN-ONU).

Libros de Manuel Félix González Fraile

  • Mossos d’Esquadra a l’Alt Pirineu-Aran 1719-2023

    El present llibre, escrit amb motiu del 25è aniversari de la creació de la Regió Policial Alt Pirineu-Aran, és un recull de la història del Cos de Mossos d’Esquadra des de la seva fundació fins a l’actualitat a les comarques que conformen dita regió policial. En aquest llibre hi podem veure l’adaptació del Cos de Mossos d’Esquadra als diferents reptes policials als quals ha hagut de fer front: al segle xviii amb la lluita contra la delinqüència comuna i el contraban; al segle xix en la defensa del liberalisme i la lluita contra el bandolerisme; en l’època contemporània amb la creació del Servei Forestal i el seu paper durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), on van destacar en el manteniment de l’ordre públic i la defensa de les llibertats democràtiques de Catalunya. Finalment, l’obra recull el desplegament territorial de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, fonamentat en els valors d’una policia democràtica arrelada al territori, amb una forta voluntat de servei vers la ciutadania i preparada per als canvis socials i tecnològics del segle xxi. El present llibre també esdevé un homenatge al treball realitzat per tots els mossos i mosses d’esquadra que, de forma abnegada i professional al llarg de la seva història, han prestat servei en la defensa dels béns i les llibertats de les persones a les comarques del Pirineu.

    24,95  Comprar