Publicacions en català

Diagnosi d'empreses en crisi i avaluació del pla de viabilitat14,85€
Estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu14,85€
Noves tendències en gestió pública (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 13)18,95€
Manual pràctic de comptabilitat financera16,95€
Guia pràctica de valoració d'empreses15,00€
Valoració d'empreses (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 8)18,95€