Publicacions en català

Noves tendències en la gestió de les entitats no lucratives (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 14)18,95€
Retribució variable: noves tendències (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 17)18,95€
Economia de Catalunya18,95€
Anàlisi de balanços15,00€
Anàlisi de l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu14,50€
Aprendre a ensenyar14,95€
Noves tendències en finançament empresarial (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 12)18,95€
Noves tendències en finances corporatives (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 15)18,95€
Noves tendències en transparència empresarial (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 16)18,95€
Gestió del circulant (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 9)18,95€
Noves tendències en reducció de costos (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 11)18,95€
El nou PGC a la pràctica19,50€