Guia pràctica de valoració d'empreses

Inclou casos practics resolts

 • Sharebar
  15,00€
  Consultar el contenido del libro GRATIS en Google Books: 

  Aquest llibre fa un repàs dels diferents models de valoració d'empreses i que serveixi com a guia pràctica en l’aplicació a casos reals. Està estructurat en tres parts: Una primera en la que es revisa i es fa un aprofundiment en el procés i metodologia de valoració d’empreses. Una segona, de caràcter empíric, en la que es presenten i s’estudien dos casos pràctics, amb la finalitat d’una millor comprensió de la primera part. Al final, a la tercera part, s’exposen les principals conclusions i la bibliografia més rellevant utilitzada.

  • Aquest llibre ajuda al lector a aprendre a trobar actius en temps de crisi com els actuals.
  • Els temes que es tracten al llibre son de gran interès per a persones del mon empresarial i les finances, especialment.