Estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu


 • Sharebar
  14,85€
  Disponible en e-book: 
  6,99€
  Núria Arimany i Serrat, es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona y profesora de la Facultad de Empresa y Comunicación en la Universitat de Vic. ...
  Carme Viladecans Riera es licenciada en Ciencias Económicas y Empesariales por la Universitat de Barcelona y profesora de la Facultat de Empresa y Comunicación en la Universitat de Vic. ...
  Consultar el contenido del libro GRATIS en Google Books: 

  La finalitat bàsica d’aquest llibre és realitzar una anàlisis, tant des d’un punt de vista tècnic com pràctic, dels dos nous estats comptables: Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) i Estat de fluxos d’efectiu (EFE).

  •  Es defineix i presenta l’estructura i els objectius d’aquests dos estats comptables.
  •   Es descriu, pas a pas la metodologia, la seva utilitat i la seva interpretació.
  •   Utilitza un llenguatge clar i senzill.
  •   Inclou exercicis pràctics al final de cada capítol.
    

  Versió en castellà 

  Ficheros Anexos: 
  Descargar fichero
  Material Adicional