Anàlisi integral d'empreses

Claus per a una revisió completa: des de l'anàlisi qualitativa a l'anàlisi de balanços

 • Sharebar
  19,95€
  Disponible en e-book: 
  9,99€
  Oriol Amat es Catedrático de Economia Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra. Es presidente de ACCID. Es autor de diversos libros de contabilidad y finanzas, algunos de los cuales han sido traducidos a varios idiomas.   ...
  Consultar el contenido del libro GRATIS en Google Books: 

  A través de l’anàlisi integral d’una empresa s’aconsegueix una visió clara dels seus aspectes qualitatius (les persones, l’estratègia, l’operativa) i dels seus aspectes quantitatius relacionats amb els comptes anuals (situació patrimonial, financera i econòmica).

  D’aquesta forma podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en temes com:

  QUI?: l’empresari, l’equip directiu i les persones que formen part de l’empresa.

  QUÈ fa l’empresa?: aspectes estratègics (sector, productes i serveis, competidors, barreres d’entrada, etc.)

  COM ho fa l’empresa?: aspectes operatius (compres, innovació, producció, qualitat, logística, comercialització, servei postvenda, administració, etc.)

  Aspectes economicofinancers: endeutament i capitalització, solvència a curt termini, fons de maniobra, gestió dels terminis de cobrament i pagament, gestió dels actius, capacitat de generar beneficis, creació de valor i rendibilitat, autofinançament, etc.
  També s’exposen altres temes relacionats amb l’anàlisi d’empreses com:

  • Formulació d’estats comptables previsionals
  • Detecció de maquillatges
  • Anàlisi de grups d’empreses
  • Anàlisi des de la perspectiva d’entitats de crèdit i agències de rating
  • Anàlisi d’empreses cotitzades en borsa
  • Anàlisi internacional d’empreses

  Aquest llibre exposa els conceptes precisos per a poder ananlitzar de forma integral una empresa i així determinar les seves fortaleses i debilitats i formular recomanacions que contribueixin a millorar la situació actual i les perspectives de futur.

  Per a clarificar els temes al màxim s’acompanyen més de vint casos pràctics resolts basats en empreses reals (Telepizza, El Corte Inglés, Enron, Fórum Filatélico, Parmalat, Inditex, Caprabo, Philips, Iberia, BonPreu, Eurodisney, SolMelià...).