Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu

  • Sharebar
    Fecha: 
    09/04/2010